Strona główna
konsultacje fizjoterapeutyczne
Galeria
Najlepsi terapeuci
Nasi pacjenci
Opis metod fizjoterapeutycznych
Cennik zabiegów
Newsletter
współpraca
kontakt
 

18 grudzień 2018
 

17.04.2019 - 23.04.2019 Gabinet Reha Plus będzie nieczynny

 

 

 
 
Sekcja pediatrii Sekcja neurologiczna Sekcja ortopedyczna Wkładki ortopedyczne Rehabilitacja uro-ginekologiczna Neurologopeda neuropsycholog Nasi lekarze Konsultacje psychologiczne Terapia lustrzana Sekcja relaxu
 

Konsultacje psychologiczne

 

kompleksowe usługi wsparcia psychologicznego prowadzone są w trzech obszarach: rozwojowym, naprawczym (korekcyjnym) i zawodowym. Konsultacje skierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, a oparte są na kilkunastoletniej praktyce o zasięgu ogólnopolskim.

Sprostanie wyzwaniom, jakie przynosi współczesne życie jest właściwie niemożliwe bez wiedzy psychologicznej. Mówi się dzisiaj, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest nieustanna zmiana. A zatem radzenie sobie ze zmianami i kryzysami - czy to na gruncie życia osobistego czy zawodowego - stanowi jedną z najcenniejszych życiowych umiejętności.


Doradztwo psychologiczne realizowane w gabinecie Reha Plus służy pomocy w zakresie:

 • rozwiązywanie doraźnych problemów osobistych,
 • przezwyciężanie kryzysów życiowych i rozwojowych,
 • panowanie nad stresem i coraz częściej występującym zjawiskiem wypalenia zawodowego,
 • wykorzystywanie w pełni osobistych uzdolnień (określanie mocnych i słabych stron)
 • skuteczne kierowanie swoim życiem i życiem swojej rodziny (problemy z dziećmi małymi i dorastającymi, relacje partnerskie, radzenie sobie ze zmęczeniem i wyczerpaniem)
 • sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia i optymistycznej postawy.

 

Konsultacji i porad udziela dr Magdalena Kraczla. Konsultacje mogą mieć charakter spotkań indywidualnych (sesja 60 min.) lub charakter grupowych treningów, kształtujących sprawności w określonym obszarze (6 h – 8h).

Dr-Magdalena-Kraczla
Dr Magdalena Kraczla– doktor psychologii, specjalista w zakresie psychologii zdrowia i psychologii pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, trener wewnętrzny oraz dyrektor personalny, a także wykładowca na wielu wyższych uczelniach. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz diagnozą osobistego potencjału (w oparciu o indywidualne predyspozycje osobowościowe i intelektualne). Prowadzi treningi w zakresie kształtowania pozytywnego nastawienia i skutecznego osiągania celów życiowych, radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania kryzysów życiowych oraz wyznaczania ścieżki osobistego rozwoju.

 

Narzędzia pracy:

 • wywiad psychologiczny
 • diagnoza testowa (testy psychologiczne)
 • Life Coaching
 • metody szkoleniowe o charakterze warsztatowo-treningowym (case study, role playing, dyskusje grupowe, gry symulacyjne)

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE

 

Celem spotkań jest uzyskanie profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z problemami, których osoba doświadcza. W czasie ich trwania psycholog pomaga lepiej zrozumieć problem, zidentyfikować poziom motywacji do zmian oraz określić możliwe sposoby postępowania dla przezwyciężenia przeżywanych trudności.

Diagnozę dotyczącą kłopotów, z którymi boryka się osoba, psycholog stawia poprzez rozmowę (wywiad psychologiczny) oraz zastosowanie narzędzi diagnostycznych takich jak testy psychologiczne. Po precyzyjnej diagnozie problemu zapada decyzja o rodzaju dalszej pomocy. Często dla poradzenia sobie z problemem wystarczą same spotkania konsultacyjne. Konsultacje psychologiczne indywidualne to zwykle kilka spotkań z psychologiem (najczęściej jedno do trzech). Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 60 min.

W przypadku poważniejszych problemów osoba otrzymuje wskazania do psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub małżeńskiej lub konsultacji u innego specjalisty.

Konsultacje psychologiczne indywidualne kierowane są do osób, które:

 • żyją w ciągłym stresie
 • doświadczają trudności w budowaniu relacji międzyludzkich
 • doświadczają smutku, stanów obniżonego nastroju i niezadowolenia z życia
 • przytłaczają je „trudności” dnia codziennego
 • mają problemy z zaakceptowaniem zmian
 • przeżywają trudności w podejmowaniu decyzji
 • nie radzą sobie z brakiem czasu i nadmiarem obowiązków
 • doświadczają poczucia utraty sensu życia
 • chcą się rozwijać, osiągać swoje cele i realizować swoje marzenia

Cena za konsultację psychologiczną (60 min.) – 150 zł.
 

DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI OSOBOWOŚCIOWYCH


OSOBOWOŚĆ to całokształt dyspozycji i cech psychicznych człowieka, indywidualny dla każdej osoby i widoczny w jej zachowaniu. Dla przykładu, do cech osobowościowych zalicza się min. sumienność, ugodowość, zdolności adaptacyjne, otwartość na doświadczenia, neurotyczność, towarzyskość, podejrzliwość, skrytość i inne.

Znajomość własnych predyspozycji osobowościowych jest istotna z punktu widzenia budowania relacji międzyludzkich oraz osiągania sukcesów w wybranym obszarze życia zawodowego.

Diagnoza predyspozycji osobowościowych to nic innego, jak zidentyfikowanie mocnych i słabych stron osoby. Określenie mocnych stron ma posłużyć bardziej świadomemu i celowemu działaniu z ich wykorzystaniem, dla osiągnięcia życiowego sukcesu. Natomiast identyfikacja słabych stron ma umożliwić pracę nad tymi obszarami (jeżeli dotyczy to cech możliwych do zmiany) lub ich akceptację i dbałość o to, aby nie angażować się w życiu w takie sytuacje, w których będziemy musieli właśnie na tych słabszych stronach się oprzeć.

Diagnozę predyspozycji osobowościowych dokonuje psycholog podczas indywidualnych konsultacji psychologicznych. Diagnoza ta dokonywana jest w oparciu o rozmowę (wywiad psychologiczny)
i wyniki wybranych testów psychologicznych, o których wypełnienie poproszona jest osoba.
Na pierwszym spotkaniu ma miejsce rozmowa z psychologiem i badanie wybranymi testami psychologicznymi. Na drugim spotkaniu psycholog przekazuje osobie wyniki dotyczące indywidualnych predyspozycji osobowościowych.

Cena diagnozy predyspozycji osobowościowych dla 1 osoby – 450 zł.

 


WARSZTATY GRUPOWE TEMATYCZNE


WARSZTATY GRUPOWE TEMATYCZNE to kilkugodzinne spotkania o charakterze treningowo-warsztatowym, poświęcone określonej tematyce i usprawnianiu zachowań w tym obszarze.

Warsztat grupowy tworzą osoby, które pragną nabyć wiedzę w określonej dziedzinie oraz zapoczątkować proces kształtowania konkretnych umiejętności w tym zakresie (np. warsztat dotyczący stresu, cel: nabycie wiedzy w zakresie tematyki stresu oraz zapoczątkowanie treningu umiejętności radzenia sobie ze stresem).

Warsztaty grupowe prowadzone są w sposób treningowy z wykorzystaniem najnowszych metod socjologiczno-psychologicznych.

W trakcie realizacji treningu stosowane są sprawdzone techniki, skuteczne w nauczaniu osób dorosłych:

 

 • dyskusja monitorowana
 • case study
 • gry symulacyjne
 • profesjonalny komentarz trenera /feedback/
 • weryfikację i utrwalanie posiadanej wiedzy
 • doskonalenie umiejętności praktycznych
 • wskazanie nowych możliwości wykorzystania zdobytych informacji

 

Ważną cechą i ogromną zaletą proponowanych warsztatów jest ich grupowy charakter. Pozwala to na doświadczanie grupowego wsparcia (uczestnicy zajęć mogą odczuć, że nie są ze swoimi problemami sami, że inni ludzie doświadczają podobnych trudności) i wymianę indywidualnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć. Często dzielenie się osobistymi przeżyciami i stosowanymi strategiami prowadzi do wypracowania na grupie wspólnych, optymalnych rozwiązań.

Realizowane warsztaty grupowe dotyczą następującej tematyki:

 • SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • WYPALENIE ZAWODOWE
 • ASERTYWNOŚĆ
 • ROZWÓJ OSOBISTY

 

Warsztaty grupowe tematyczne odbywają się we wcześniej podanym terminie, w grupach kilkunastoosobowych. Jeden warsztat trwa od 6 do 8h szkoleniowych.

Cena uczestnictwa 1 osoby w warsztacie grupowym uzależniona jest od liczby osób w grupie.

 
 
 
 

Nasi partnerzy :

   

Lili i Plaf    Galeria Uśmiechu


  Allianz   Gnek

 
Gabitet Rehabilitacyjny Reha Plus , 30-658 Kraków , ul.Łużycka 19 , tel.(12) 65 55 909 , gabinet@fizjoterapia.pl