Rehabilitacja neurologiczna

 

 

 

Gabinet prowadzi kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, na każdym etapie procesu usprawniania. Opiekujemy się zarówno chorymi, którzy niedawno opuścili oddział szpitalny, jak i tymi, którzy chorują przewlekle od wielu lat.

 

Rehabilitacja:

 • po urazach wielonarządowych
 • po udarze mózgu
 • po urazie czaszkowo-mózgowym
 • po urazach rdzenia kręgowego
 • SM
 • SLA
 • Choroba Parkinsona
 • inne

 

Pomagamy uzyskać chorym samodzielność, poprawić ich jakość życia, a czasem po prostu zminimalizować konsekwencje postępującej, nieuleczalnej choroby.
 

Uczymy:

 • przewracania się w łóżku,
 • wchodzenia do wanny,
 • wychodzenia po schodach,
 • poruszania się w ruchu ulicznym,
 • ubierania się

 

Pomagamy także w zaburzeniach połykania i artykulacji. W gabinecie chorzy mogą korzystać z opieki lekarskiej, logopedycznej i neuropsychologicznej. Wszystkie te oddziaływania są skoordynowane czasowo w trakcie jednej wizyty. Zapraszamy po fachową pomoc nie tylko chorych, ale także członków ich rodzin, którym pomożemy zrozumieć specyfikę schorzenia
i przebieg procesu rehabilitacji

 

Aby dodać komentarz do n