PNF
 

PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) jest jedną z najbardziej znanych metod terapeutycznych już od lat 40. ubiegłego wieku. PNF jako koncepcja zaczęła powstawać w 1946 r. początkowo w Waszyngtonie a później w Vallejo (Kalifornia) dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Margaret (Maggie) Knott. Pierwotnie koncepcję PNF stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM oraz Heinego- Medina. Jednak, z biegiem czasu, okazało się, że założenia tej koncepcji oraz jej podejście terapeutyczne mogą być z powodzeniem zastosowane u pacjentów z wieloma schorzeniami narządu ruchu. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facylitacja) ruchu. Już wtedy PNF był pierwszą metodą która badała i oceniała pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania: aktywności codziennej, uczestnictwa (partycypacji oraz funkcji i struktury ciała. W dniu dzisiejszym to badanie nazywa się ICF i jest badaniem rekomendowanym przez WHO (World Helath Organsiation) od roku 2002. Od roku 2018 jest badaniem rekomendowanym również przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF). 

 

Obecnie PNF to jedna z najbardziej docenianych i najczęściej stosowanych metod usprawniania pacjentów z zaburzeniami w obrębie narządu ruchu. Terapia metodą PNF opiera się na bezbolesnej pracy nad całkowicie lub częściowo utraconą funkcją. Co to dla Ciebie oznacza?

 

Podczas wizyty zostaniesz spytany o konkretną czynność dnia codziennego, która sprawia Ci trudność, np.:

  • chodzenie po schodach,
  • sięganie do wysokiej półki,
  • podnoszenie dziecka,
  • czesanie się,
  • zakładanie butów.

Następnie (po dokładnym wywiadzie i badaniu) będziecie wspólnie nad tą czynnością pracować. Terapeuta w planowaniu terapii uwzględni Twoje najmocniejsze i najbardziej sprawne części ciała, których wykorzystanie pozwoli na przeniesienie siły do słabszych mięśni. Ruchy wykonywane podczas terapii metodą PNF są bardzo zbliżone do tych, które wykonujesz na co dzień (przebiegają trójpłaszczyznowo), co umożliwia aktywowanie maksymalnej ilości mięśni i łatwiejsze przeniesienie efektów terapii do Twojej zwykłej aktywności. 

Inną metodą stosowaną u pacjentów neurologicznych jest Metoda Vojty.

 

To Twoja pierwsza wizyta? Sprawdź, jak przygotować się do wizyty w gabinecie rehabilitacji! 

 

Aby dodać komentarz do n